Can't find your last purchase?
Åkband maxi, över 130cm

Åkbandet ger dig tillträde till alla attraktioner under öppettiderna på nöjesparken inom ramen för din längd och säkerhetsgränser. Åkbandet är giltigt en dag under säsongen 2023 och den aktiveras i samband med första användandet, så du kan fritt välja dag som passar dig bäst för dina nöjen! Under exceptionella situation kan vissa attraktioner tillfälligt stängas av säkerhetsskäl.

42,00 €


Åkband mini, under 130cm

Åkbandet ger dig tillträde till alla attraktioner under öppettiderna på nöjesparken inom ramen för din längd och säkerhetsgränser. Åkbandet är giltigt en dag under säsongen 2023 och den aktiveras i samband med första användandet, så du kan fritt välja dag som passar dig bäst för dina nöjen! Under exceptionella situation kan vissa attraktioner tillfälligt stängas av säkerhetsskäl.

32,00 €


Inträdesbiljett för vuxen

Med inträdebiljett kommer du in till nöjespark under öppetider. Intäde är giltig en dag under säsongen 2023 och aktiveras vid användning. Du kan gärna välja en dag som passar dig bäst! Beakta att nöjespark åkbandet berättigar till nöjesparkens inträde.

7,00 €